www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

KAFA (I) MASJID AL FALAH menggunakan sistem pendidikan yang diperkenalkan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 

 

 

FALSAFAH PENDIDIKAN JAIS

"Suatu usaha berterusan ke arah membina potensi individu berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan secara seimbang dan sepadu berlandaskan Wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah bagi melahirkan masyarakat muslim yang bertaqwa, maju , mampu bersaing untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagian di akhirat " 

Sistem pembelajaran bersepadu yang disediakan adalah mengikut sukatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 

  • Tauhid
  • Feqah
  • Akhlak
  • Tilawah
  • Bahasa Arab
  • Tajwid
  • Sirah
  • Hafazan
  • Jawi & Imlak
  • Khat