www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

Makluman kepada ibu bapa, pendaftaran pelajar untuk kemasukan 2012 bermula pada 27 DEC 2011 sehingga sekolah dibuka. Harap Maklum.