www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

 KAFA INTEGRASI MASJID AL-FALAH USJ 9 SUBANG JAYA 

 VISI
MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM BERSEPADU 
 

 MISI
MELAHIRKAN PELAJAR SOLEH WA MUSLEH MELALUI SISTEM PENDIDIKAN BERSEPADU