www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

LOGO SEKOLAH 

alt

AL-FALAH - yang bermaksud KEJAYAAN diambil sempena nama masjid tempat sekolah ini beroperasi.

AL-QURAN - yang terbuka membawa erti generasi keluaran Al-Falah adalah generasi yang menjadikan Al-Quran 

sebagai petunjuk dan pegangan hidup yang hakiki. 

AL-IMAN, AL-ILMU dan AL-AMAL - Merupakan pelengkap kepada kehidupan setiap Muslimin dan Muslimat.

BULAN SABIT - yang kelihatan tersenyum melambangkan kemesraan dan keikhlasan para pendidik Al-Falah mencurahkan ilmu Islam. 

WARNA PUTIH - Melambangkan fitrah kanak-kanak yang dibentuk suci bersih.

WARNA BIRU MUDA - Melambangkan warna langit yang bersifat terbuka dan tiada sempadan.

WARNA BIRU - Merupakan lambang rasmi sekolah yang melambangkan kecintaan kepada Allah dan Rasul