www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

Falsafah Pendidikan


Satu usaha yang berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu Allah dan sunnah rasulullah berkembang di sepanjang zaman untuk diamalkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan muslim sejati yang mampu menegakkan syariat Allah di muka bumi ini.

Falsafah Pengajian KAFA

Pengajaran Al-Quran dan Fardu ain adalah satu usaha berterusan untuk mendidik dan membentuk pelajar-pelajar ke arah memperkembangan fitrah individu ( insan ) selaras dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan muslim yang terdidik dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah yang kuat iman dan amalnya kepada Allah serta menghayati akhlak dan cara hidup Islam.