www.kafaalfalahusj9.edu.my

You are here:
E-mail Cetak PDF

Seminar PSRA telah diadakan pada 12-14 Julai 2012. Ceramah telah disampaikan oleh ustaz Masykur Bin Gemenin, Penyelia KAFA Negeri Selangor. Pelbagai pendedahan diberikan untuk membakar semangat para calon PSRA bagi mencapai kecemerlangan khususnya didalam peperiksaan PSRA.

Seminar UPKK pula telah diadakan pada 12-13 September 2012. Ceramah telah disampaikan oleh Ustaz Mohd Nizam Bin Hj Mohd Diran, Penyelia KAFA Negeri Unit UPKK. Para calon diberi pendedahan cara menjawab soalan peperiksaan dan motivasi.